Opdræt af Västgötaspids

Welcome/Velkommen to/til Kennel Wimsebo


We breed Västgötspids which can be used for Shows, heerding, agillity and rally obedience, obedience and more) and as a familydog, while of course it is our vision to breed both physically and mentally healthy dogs, with a well being.
Vi opdrætter Västgötspids der kan bruges til udstilling, brugsarbejde (hyrde, agillity og rallylydighed/lydighed m.m.) og som familiehund, samtidig er det selvfølgelig vores vision at opdrætte både fysisk og psykisk sunde hunde, med et godt væsen.

Peekaboo...

Nu er det snart sommertid og lysere tider venter derude...

Now it soon summertime and brighter times waiting out there...

Danga's Xia-D

 

Snart tid... / Soon...

Nu har Freja løbt i 10 dage, så er der snart tid / Now Freja have has her period for 10 days, so now it´s soon...

Quint og Freja

Forår? / Spring?

Forberedelsene indfor sæsonens aktiviteter er godt igang, solen skinner, er foråret kommet?
Vi har nu rundet 100 likes på vores facebookside Jubiie, hvor er i seje...

The preparing for the season's activities is well underway, the sun is shining, spring is comeing? We now have more than 100 likes at our facebook Thankyou...

Wimsebos Thor-A

DKK udstilling i Fredericia / DKK Show in Fredricia

 

Årets første udstilling blev en succes, se mere her / This years first show was a success, pls see more

Danga's Xia-D
BIR Danga's X-Force-D og BIM Danga's Xia-D

Danga's Quint-Å
Danga's Quint-Å

Tillykke / Happy Birthday

Wimsebos Loke-A

2015

Vi kan se tilbage på et blandet år 2014. Forventningerne var store, vi håbede på et kuld hvalpe som desværre ikke gik i opfyldelse. Resultatmæssigt kan vi ikke klage dette til trods for at farmand i kennelen var mere eller mindre indisponible grundet sygdom.

Vi kan nu se frem mod et nyt spændende år, og ser med glæde frem til vores kuld nr. 2,  ser også med glæde frem imod at møde og træffe både gamle og nye västgötavenner rundt om i det ganske land og udland

We can look back on a mixed year 2014. Expectations were high, we hoped for a litter which unfortunately not came true. Performance-wise, we can not complain this despite the fact that daddy in the kennel was more or less unavailable due to illness.

We can now look forward to an exciting year, and looking forward to our litter no. 2  also to meet and take both old and new västgöta friends around in the whole country and abroad.

Wimsebos Freja-A
Wimsebos Freja-A